Gelembung Ekonomi ialah keadaan di mana harga aset jauh lebih tinggi daripada asas. Ia juga boleh digambarkan sebagai harga yang sangat melebihi nilai intrinsik aset. Dalam kata lain ialah memperdagangkan produk atau aset dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai fundamentalnya.

Seterusnya, istilah “bubble” atau “gelembung” telah digunakan sejak awal abad ke-18.  Gelembung ialah situasi di mana asset atau kumpulan aset dinilai jauh melebihi nilai intrinsiknya. Buih kadangkala dirujuk sebagai gelembung spekulatif, gelembung kewangan, atau mania spekulatif. Sebagai contoh, ???????? Krisis perumahan Amerika Syarikat (2007) adalah salah satu contoh gelembung.

Jenis Gelembung

Cara pertama untuk mengkategorikan gelembung adalah berdasarkan jenis asetnya. Gelembung mungkin akan terjadi dalam ekuitas seperti gelembung saham berteknologi tinggi di Amerika Serikat selama akhir 1990-an. Cara kedua untuk mengkategorikan gelembung adalah dengan melihat adakah gelembung itu terjadi sama dengan peningkatan kredit yang besar sehingga terdapat empat kelompok gelembung iaitu gelembung ekuitas tanpa kredit, gelembung ekuitas yang didorong oleh kredit, gelembung ekuitas, dan gelembung perumahan.

Klik di sini untuk info lebih menarik..