Tag: Forex Introducing Broker

Apa Peranan Introducing Broker (IB) dalam Forex?

Pasaran forex terdiri daripada banyak pemain. Berada pada bahagian teratas ialah penyedia

By NAJMULDIN BIN HAMZAH 15 Min Read