Tag: Kadar Kemiskinan Di Malaysia 2020

KADAR KEMISKINAN NAIK KEPADA 8.4% PADA TAHUN 2020,JURANG PERBEZAAN MELEBAR

Laporan Anggaran Pendapatan Isi Rumah dan Insiden Kemiskinan 2020 yang dikeluarkan oleh

By MFM Team 5 Min Read