Tag: Serangan Subuh 1981

SERANGAN SUBUH 1981:LAGENDA DUNIA PELABURAN MALAYSIA

Serangan Subuh 1981 {Dawn Raid 1981) bolehlah dianggap sebagai kemerdekaan Malaysia dari…

By MFM Team 6 Min Read