Tag: Sydney Global Energy Forum 2022

Krisis tenaga bakal menjadi lebih teruk – IEA

Tekanan global terhadap bekalan tenaga yang telah mencetuskan kekurangan yang boleh melumpuhkan

By Fakhrul Razi 4 Min Read