Tag: USD CHF FOREX

USD/CHF mengurangkan kerugian harian sekitar 0.9750 pada SNB

USD/CHF mengambil bida untuk menyatukan kerugian harian, bergelut untuk melanjutkan pergerakan menurun…

By Mohd Fauzi 4 Min Read